Finančně

Programy pro Rock Solid Klub si velmi často žádají finanční prostředky. Odměny na klub a pomůcky, podpora účasti dětí na víkendových či celodenních akcí, aby nemuseli platit tolik, též nejsou zadarmo a vedoucí takovéto výdaje platí ze svého.Pokud chcete být součástí týmu podprujících RSC ve Vysokém Mýtě, můžete tak učinit i finančně. Finanční příspěvky můžete posílat na účet Mládeže pro Krista2300515099/2010, variabilní symbol pro podporu Rock Solid klubu ve Vysokém Mýtě: 4444